Điều khoản sử dụng Seatechs.vn

1.Sử dụng nội dung:

Tất cả các nội dung, bao gồm bài viết, hình ảnh, video, đồ họa và các tài liệu khác trên Seatechs.vn đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Bạn chỉ có quyền sử dụng nội dung trên trang web này cho các mục đích cá nhân và phi thương mại. Bất kỳ việc sao chép, phát tán hoặc sử dụng nội dung mà không có sự đồng ý của chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và có thể bị truy tố theo luật pháp hiện hành.

2. Cập nhật thông tin:

Bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và cập nhật khi sử dụng trang web Seatechs.vn. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin cá nhân của bạn, hãy cập nhật ngay lập tức để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin.

3. Nội dung người dùng:

Seatechs.vn chấp nhận nội dung người dùng, chẳng hạn như bình luận và đánh giá sản phẩm. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho rằng vi phạm Điều khoản Sử dụng hoặc có nội dung không thích hợp, gây hại hoặc vi phạm pháp luật.

4. Hạn chế trách nhiệm:

Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin trên trang web Seatechs.vn là chính xác và đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin trên trang web này.

5. Liên kết đến bên ngoài:

Trang web Seatechs.vn có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web này. Việc sử dụng các liên kết này là trách nhiệm của bạn và bạn nên đọc kỹ Chính sách Bảo mật của từng trang web bạn truy cập.

6. Thay đổi và chấm dứt dịch vụ:

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ trên trang web Seatechs.vn mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối truy cập hoặc ngừng cấp quyền sử dụng trang web đối với bất kỳ ai vi phạm Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

7. Thỏa thuận:

Khi truy cập và sử dụng trang web Seatechs.vn, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web.

8. Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất hoặc khiếu nại nào liên quan đến Điều khoản Sử dụng hoặc Chính sách Bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.