Chính sách bảo mật Seatechs.vn

  1. Thu thập thông tin cá nhân: Seatechs.vn cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Khi truy cập vào trang web, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và số điện thoại qua các biểu mẫu đăng ký hoặc phản hồi của bạn. Tất cả thông tin này sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho các mục đích nội bộ, không được tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.
  2. Sử dụng thông tin cá nhân: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân thu thập từ bạn để cung cấp cho bạn thông tin về các bài viết, tin tức công nghệ mới nhất và các sự kiện công nghệ sắp tới. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn trong trường hợp cần thiết hoặc để giải quyết các vấn đề phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  3. Bảo mật thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp để ngăn chặn việc truy cập trái phép, mất mát hoặc tiết lộ thông tin. Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đảm bảo các mục đích được nêu ra trong Chính sách Bảo mật này.
  4. Chia sẻ thông tin cá nhân: Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba đáng tin cậy trong trường hợp cần thiết để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc để tuân thủ các yêu cầu pháp luật hiện hành.
  5. Cookie và Công nghệ theo dõi: Seatechs.vn sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tương tự để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Cookie là các tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt của bạn và giúp chúng tôi nhận ra bạn khi quay lại trang web của chúng tôi. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến một số tính năng của trang web.
  6. Liên kết bên ngoài: Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Khi bạn chuyển tới một trang web bên ngoài, hãy tham khảo chính sách bảo mật của trang web đó.
  7. Thay đổi Chính sách Bảo mật: Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được áp dụng có nghĩa là bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện mới.

Việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi tại Seatechs.vn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính sách Bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.